Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Drogi rodzicu dziecka niepełnosprawnego

W trosce o dobro Twoje i Twojego dziecka, w tym trudnym dla wszystkich czasie, informujemy, że dołożymy wszelkich starań, byście na kolejny etap edukacyjny otrzymali decyzję administracyjną, jaką jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W czasie trwania epidemii orzeczenia będą wydawane na podstawie dokumentacji, bez konieczności wizyty w Poradni i przeprowadzania badań diagnostycznych.
W związku z powyższym, aby procedura przebiegała sprawnie, prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  1. Wniosku o wydanie orzeczenia – dostępny TUTAJ (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań przy jego wypełnianiu prosimy o kontakt z pracownikami poradni – numery dostępne na naszej stronie internetowej). Wniosek wydrukuj, wypełnij dokładnie i czytelnie. Pamiętaj o złożeniu podpisu wszędzie, gdzie jest na to wyznaczone miejsce!
  2. Zaświadczenia lekarskiego, jeśli podstawą do wydania orzeczenia jest słabowidzenie lub niewidzenie, słabosłyszenie lub niesłyszenie, niepełnosprawność ruchowa (w tym afazja), autyzm (w tym zespół Aspergera) – w przypadku pierwszego orzeczenia MUSI to być zaświadczenie od lekarza specjalisty dla danej niepełnosprawności, w przypadku kontynuacji orzeczenia – od lekarza rodzinnego.
  3. Aktualnej opinii ze szkoły – z uwzględnieniem potencjału rozwojowego, mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia oraz (koniecznie!) występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie.
  4. Opisu rodzica dotyczącego funkcjonowania dziecka, jego mocnych stron i trudności.
  5. Aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub opinii innych specjalistów – jeśli posiadacie.
  6. Kserokopii ostatniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przygotowaną dokumentację prosimy o przesłanie listem poleconym bądź przez ePUAP (ta droga jest najszybsza i najbezpieczniejsza).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /PPP-POlsztyn/SkrytkaESP