Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne rodziców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt ze swoimi dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, podwyższać swoje kompetencje w rozwiązywaniu problemów w relacjach z dzieckiem. Udział w spotkaniach pomaga w codziennym życiu. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, program przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
– zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój dziecka,
– nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań i określania granic,
– pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod wychowawczych,
– w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze, wymieniasz doświadczenia.     

Warsztaty prowadzi psycholog mgr Teresa Bartoszek-Majsiej – realizator rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Informacje i zapisy oraz miejsce spotkań:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie
Punkt Konsultacyjny w Biskupcu
ul. Armii Krajowej 1B       

tel. 89 7152167

Liczba miejsc ograniczona do 14 osób.

Termin rozpoczęcia zajęć – 22 WRZEŚNIA 2022r.  godz.15.00

(10 spotkań)