Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

W PPP-P w Olsztynie dzieci (od 10 r.ż.) i młodzież z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, lęk społeczny, fobie proste, lęk uogólniony) lub zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi mogą być objęte psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Zgłoszenia telefoniczne pod nr 89 527 03 46

Liczba miejsc w wiosennej turze ograniczona.