Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Poradnia oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Korzystanie z usług poradni odbywa się na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenie odbywa się drogą telefoniczną lub osobiście (w godzinach pracy sekretariatu).

W zakresie diagnozy zapewniamy:

 • badania psychologiczne,
 • badania pedagogiczne,
 • badania logopedyczne,
 • badania preferencji zawodowych,
 • badania przetwarzania słuchowego metodami Johansena lub Neuroflow.

W zakresie terapii oferujemy:

 • terapię logopedyczną,
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w nauce,
 • terapię umiejętności emocjonalno-społecznych,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię Biofeedback EEG.

Na terenie Punktu Konsultacyjnego w Olsztynku prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Dla rodziców na terenie poradni cyklicznie organizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych “Szkoła dla Rodziców”.

Ponadto na terenie przedszkoli, szkół i placówek – na wniosek dyrektora – prowadzimy:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz działania interwencyjne,
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców,
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,
 • mediacje.

Specjaliści poradni – na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki – biorą udział w posiedzeniach zespołu opracowującego IPET lub dokonującego wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.