Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w OLSZTYNIE
Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm

sekretariat czynny:
poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 15.00

Pokój nr 10 SEKRETARIAT – (89) 527 03 46
Pokój nr 9 KSIĘGOWOŚĆ – (89) 521 05 55

Dyrektor – 504 483 538

Punkt Konsultacyjny w BISKUPCU – (89) 715 21 67
ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec
e-mail: pppbiskupiec@interia.pl

sekretariat w Biskupcu czynny:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 12.00

Punkt Konsultacyjny w OLSZTYNKU – (89) 519 23 08
ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
e-mail: ppp.p.olsztynek@gmail.com

sekretariat w Olsztynku czynny:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 12.00

Punkt Konsultacyjny w BARCZEWIE – (89) 514 85 25
ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
e-mail: poradnia.barczewo@interia.pl

LogopedaKatarzyna Wanda 606 859 465

UWAGA! W Punkcie Konsultacyjnym w Barczewie nie mamy sekretariatu, więc kontakt telefoniczny może być utrudniony. W razie trudności prosimy o kontakt z sekretariatem w Olsztynie.

Punkt Konsultacyjny w DOBRYM MIEŚCIE – (89) 615 19 35
ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto
e-mail: poradnia.dm@interia.pl

sekretariat w Dobrym Mieście czynny:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 12.00

Pracujemy codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt.
Terminy spotkań można uzgadniać osobiście lub telefonicznie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do poradni na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /PPP-POlsztyn/SkrytkaESP