Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

O nas – zakres działania jednostki

Przedmiot działalności jednostki: Edukacja

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie istnieje od 1 września 2002 roku.

Jesteśmy nowoczesną placówką publiczną, udzielającą bezpłatnej i wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej.

Swoje usługi PPP-P świadczy dzieciom i młodzieży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom nie objętym opieką przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego.

Siedziba główna placówki mieści się w Olsztynie. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, działamy również bezpośrednio w terenie, w 4 punktach konsultacyjnych PPP-P Olsztyn znajdujących się w Biskupcu, Barczewie, Olsztynku i Dobrym Mieście.

Poradnia zapewnia swoim Klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Organy nadzorujące:

  • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
  • Organ prowadzący: Powiat Olsztyński

Dyrekcja:

  • Dyrektor: mgr Małgorzata Stolarska
  • Wicedyrektor: mgr Elżbieta Dorota Hermanowicz