Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz uczestników zajęć w gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach z terenu powiatu olsztyńskiego do wzięcia udziału w

VI. EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod tytułem: „Prawa człowieka – Jesteśmy szczęśliwi, gdy…”

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy odnośnie praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zainteresowania prawami człowieka we współczesnym świecie.

Konkurs odbywa się od 20 listopada 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM oraz pobrania karty ZGŁOSZENIA.