Numer Telefonu

+48 89 527 03 46

Adres E-mail

pppp.olsztyn@poczta.fm

Drogi rodzicu dziecka z zerówki

Co roku maj w naszej poradni rozpoczynał okres badania gotowości szkolnej. Aktualna sytuacja wymusiła na nas drastyczne zmiany harmonogramu i formy pracy (niemożność prowadzenia zajęć w kontakcie indywidualnym). Spieszymy zatem z propozycjami rozwiązania sytuacji.

Sytuacja 1: rodzice i nauczyciele są zgodni co do odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Obowiązujący stan prawny umożliwia nam wydawanie opinii w oparciu o przedstawioną dokumentację, dlatego prosimy o przygotowanie:

  1. Wniosku o wydanie opinii – dostępny TUTAJ (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań przy jego wypełnianiu prosimy o kontakt z pracownikami poradni – numery dostępne na naszej stronie internetowej). Wniosek wydrukujcie, wypełnijcie dokładnie i czytelnie. Pamiętajcie o złożeniu podpisu wszędzie, gdzie jest na to wyznaczone miejsce!
  2. Informacji o gotowości szkolnej dziecka z przedszkola.
  3. Opisu rodzica dotyczącego funkcjonowania dziecka, jego mocnych stron i trudności.
  4. Aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub opinii innych specjalistów – jeśli posiadacie.
  5. Kserokopii ostatniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – jeśli były wydane.

Przygotowaną dokumentację prosimy o przesłanie listem poleconym bądź przez ePUAP (ta droga jest najszybsza i najbezpieczniejsza).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /PPP-POlsztyn/SkrytkaESP

Po wpłynięciu dokumentacji specjalista poradni skontaktuje się z Wami telefonicznie w celu przeprowadzenia wywiadu.

Sytuacja 2: rodzice i nauczyciele nie są zgodni co do odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Każdy taki przypadek wymaga indywidualnego podejścia i wnikliwej analizy, dlatego prosimy o kontakt telefoniczny z poradnią.